MM 2016 Vilnius

„Moderni mokykla“ – paroda ir edukaciniai renginiai.

PARODA – PASKAITŲ CIKLAS
2016 M. LAPKRIČIO 4 D. 
9:00 – 10:00 DALYVIŲ REGISTRACIJA, KAVA
10:00 – 10:20 Oficialus parodos atidarymas.                   
Sveikinimo žodis, pramoginė programa.
10:30 – 17:00 Produktų paroda pagrindinėje salėje, paskaitos.

Paroda, edukaciniai renginiai Vilniaus Balsių progimnazijoje vyks 2016 m. lapkričio 4 d.
Renginių tvarkaraštis nuolat pildomas.
Dalyviai parodų ekspozicijos salėje

PASKAITŲ GRAFIKAS

2016-11-04

 

P A S K A I T Ų   T V A R K A R A Š T I S
Skirta Laikas Klasė Aukštas
PASKAITA Lektorius: Aušra ir Tauras Česnulevičiai, „Druskos studija“.

REGISTRACIJA BAIGTA.

1-5 klasių mokytojams 11:00-11:45
Paskaita: Edukacinė kūrybinė programa „Sūrios pamokos“.
Turinys: Tai linksma atrakcija edukacija su druska. Čia rankomis liesite unikalius druskos kūrinius, čia patirsite tikrą kūrybos džiaugsmą: labai daug druskos + daug veiksmo + Jūsų fantazija + improvizacija = Jūsų pačių sukurtas druskinukas!
PASKAITA Lektorius: Aušra ir Tauras Česnulevičiai. „Druskos studija“. 1-5 klasių mokytojams 12:15-13:00
Paskaita: Edukacinė kūrybinė programa „Sūrios pamokos“.

REGISTRACIJA BAIGTA.

Turinys: Tai linksma atrakcija edukacija su druska. Čia rankomis liesite unikalius druskos kūrinius, čia patirsite tikrą kūrybos džiaugsmą: labai daug druskos + daug veiksmo + Jūsų fantazija + improvizacija = Jūsų pačių sukurtas druskinukas!
PASKAITA Lektorius: Aušra ir Tauras Česnulevičiai. „Druskos studija“. 1-5 klasių mokytojams 13:30-14:15
Paskaita: Edukacinė kūrybinė programa „Sūrios pamokos“.
Turinys: Tai linksma atrakcija edukacija su druska. Čia rankomis liesite unikalius druskos kūrinius, čia patirsite tikrą kūrybos džiaugsmą: labai daug druskos + daug veiksmo + Jūsų fantazija + improvizacija = Jūsų pačių sukurtas druskinukas!
PASKAITA Lektorius: Dainius Joffė, Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos šokio mokytojas – metodininkas, Vilniaus sportinių šokių klubo „Cafe Latino Vilnius“ vadovas . Petro Vileišio progimnazija, Vilniaus sportinių šokių klubas „Cafe Latino Vilnius“. Šokio ir šokių būrelių mokytojams, o taip pat pradinių klasių mokytojams dėstantiems šokį, kūno kultūros mokytojams. 11:00-12:30
Paskaita: „Šiuolaikinis mokytojas, tai mokytojas šokantis Tango“.
Turinys: Praktinė – teorinė paskaita mokytojams „Šiuolaikinis mokytojas, tai mokytojas šokantis Tango“. (Turėti šokiams tinkamą avalynę). Paskaitos pradžia 11:00 val. Paskaitos trukmė 90 min.
Pramoginio Solo Tango šokio (šokant po vieną) kairės ir dešinės pusės žingsnių junginių ir skirtingos laikysenos ypatumai. Junginių atlikimo interpretacija ir galimybė šokti porose.
PASKAITA Lektorius: Edita Gilė, edukacijų kuratorė. „VŠĮ Vikingų kaimas“. Programa skirta 1-7 klasių moksleiviams 12:15-13:00
Paskaita: „Sužaidybintos istorinės kovos kaip komandos formavimo priemonė moksleiviams“.
Turinys: Programa įgyvendinama pagal projektą „Patyriminė istorinė edukacija „Saulės mūšio kova“, remiama LR Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro.
PASKAITA Lektorius: Šarūnė Stonienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro savanorė, Vilniaus Simono Konarskio mokyklos mokytoja. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Pedagogams 11:00-11:45
Paskaita: „Pedagogų mokymosi motyvacijos svarba“.
Turinys: Pranešime bus nagrinėjama mokytojo profesinio tobulėjimo raida ir svarba, aptariama jo padėtis Lietuvoje bei Europoje. Plačiau bus kalbama apie pedagogų profesinio tobulėjimo naudą, pasyvaus įsitraukimo į profesinio tobulinimo tinklus priežastis. Taip pat bus pristatomi mokymosi ir darbo motyvacijos kėlimo būdai, aptariamas organizacijos vadovo vaidmuo motyvuojant  darbuotojus. Bus kalbama ir apie pedagogų motyvavimo mokytis tobulinimo sistemą bei mokymosi trukdžius.
PASKAITA Lektorius: Atsiprašome, keičiasi lektorius: vietoj Algirdo Viltrakio, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, neformaliojo švietimo mokytojas, jaunimo organizacijos AIESEC mentorius alumnis.  Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, paskaitą skaitys Rūta Vaitiekutė, LVJC Neformaliojo švietimo mokytoja, lektorė.

REGISTRACIJA BAIGTA

Pedagogams 11:00-11:45
Paskaita: „Nėra klaidų, yra tik patirtis“.
Turinys: Pranešime bus pateikiami pavyzdžiai, kokią realią įtaką daro baimė klysti tiek mokantis, tiek asmeniniam gyvenime. Pedagogai išbandys praktinius pratimus, kurių metu analizuos savo bei mokinių situacijas, kalbės apie baimes ir kaip su jomis susidraugauti. Visa tai galės pritaikyti ugdymo procese.
PASKAITA Lektorius: Anna Kovalska, anglų, lenkų ir rusų kalbų magistrė. IĮ „Žaiskime kartu“. 1-12 klasių mokytojams ir administracijai. 12:15-13:45
Paskaita: „How to move your class? Games for learning English“ (paskaita anglų kalba).
Turinys: What advantages might students get from learning through games at language lessons? Aren‘t they a waste of time? How to be the most efective in a large group? Which games to choose for lookers, herares, touchers..etc?
All these questions I would like to answer.
The purpose of the lecture will be making the teachers aware of the fact that gaming is one of the most effective way of teaching, providing it is used in a proper fashion. Games need to be wisely choosen, used and conducted.
I will present ideas how to use materials from one game for many exercises. I will aslo show how  I use one game in 5 ways. All participants will have opportunity to get to know REGIPIO games. They willbe invited for playing., creating their own ideas and proposals. REGIPIO games have been created by teachers for students to make the lessons more attractive and the most difficult aspects of learning English,  easier.
PASKAITA Lektorius: Anna Kovalska, anglų, lenkų ir rusų kalbų magistrė. IĮ „Žaiskime kartu“. 1-12 klasių mokytojams ir administracijai. 14:45-16:15
Paskaita: „Jak rozruszac klasę- gry do nauki języka angielskiego“ (paskaita lenkų kalba).
Turinys: Jakie korzyści płyną z wykorzystywania gier na lekcjach języka obcego i czy nie są one stratą czasu? Jak najefektywniej wykorzystać grę w dużej grupie? Jakie gry wybrać dla wzrokowców, słuchowców, dotykowcow, a jakie dla kinestetyków?
Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w swojej prezentacji. Celem wykładu będzie uświadomienie słuchaczom, że gamifikacja to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na przekazywanie wiedzy. Jednak gry muszą być użwane mądrze i we właściwy sposób prowadzone. Poza tym dobór gier do tematu lecki jest kwestią kluczową. Zaproponuję kreatywne tworzenie pomysłów na podstawie jednej gry. Jak wykorzystać gotowy materiał. Sama zaprezentuję również jak wykorzystać jedną grę na 5 sposobów i jak zaangażować ucznia, który nie jest chętny do nauki przez zabawę. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z grami Regipio oraz zostaną zaproszeni do zagrania w nie. Są to gry usprawniające edukację oraz pomagające uatrakcyjnić lekcje języka. Są odpowiednie do pracy na różnych etapach edukacji oraz do pracy z różnymi typami inteligencji uczniów, nadają się do ćwiczenia wszystkich sprawności językowych, co zaprezentuję na przykładach.
PASKAITA Lektorius: Dovilė Mažeikienė, programos plėtros koordinatorė. The Duke of Edinburgh’s International Award Lietuva. 8-12 klasių pedagogams 11:00-11:45
Paskaita: „Norimo mokomojo turinio įtraukimas į moksleivio telefoną“.
Turinys: Susipažinsime su įdomiu būdu kaip paįvairinti savo vedamas pamokas, nepriklausomai kokį dalyką dėstote vyresniųjų klasių moksleiviams. Įdomesnės pamokos lemia didesnę jaunuolių motyvaciją mokytis ir galimybę Jums dirbti įdomiau ir smagiau.
PASKAITA Lektorius: Dovilė Mažeikienė, programos plėtros koordinatorė. The Duke of Edinburgh’s International Award Lietuva. 8-12 klasių pedagogams 13:30-14:15
Paskaita: „Norimo mokomojo turinio įtraukimas į moksleivio telefoną“.
Turinys: Susipažinsime su įdomiu būdu kaip paįvairinti savo vedamas pamokas, nepriklausomai kokį dalyką dėstote vyresniųjų klasių moksleiviams. Įdomesnės pamokos lemia didesnę jaunuolių motyvaciją mokytis ir galimybę Jums dirbti įdomiau ir smagiau.
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS Lektorius: Auksė Žukaitė, Pavelas Taraškevičius. Juodšilių Šilo gimnazija, Vilniaus lietuvių namai. Dailės, technologijų mokytojai 12:15-13:00
Paskaita: „Sgrafito technika keramikoje“.
Turinys: Trumpai pristatoma sgrafito technika keramikoje. Skaidrėse demonstruojama sgrafito technikos galimybės keramikoje. Pristatomi moksleivių kūrybiniai darbai. Bus organizuojama praktinė veikla 20 žmonių klasėje.
PASKAITA Lektorius: Donatas Smalinskas, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas. Valstybinės kalbos inspekcija.

REGISTRACIJA BAIGTA.

Įvairų dalykų mokytojai, įvairių sričių specialistai 12:15-13:00
Paskaita: „Ar lietuvių kalba – tik taisyklių rinkinys?“.
Turinys: Ar gimtoji kalba mokytojui ir mokiniui gali būti įdomi?
Kokie turtai slepiasi mūsų kalboje?
Kaip nepasiklysti skaitmeninių lietuvių kalbos išteklių gausybėje?
PRAKTINIS UŽSIĖMIMAS Lektorius: Gediminas Mačiulskis. VšĮ „Afrikos būgnai“. Mokytojai, pedagogai, visi suinteresuoti 12:15-13:00
Paskaita: „Afrikos būgnų pamoka Jūsų mokykloje“.
Turinys: Bus pristatoma muzikinė edukacinė pamoka su afrikietiškais būgnais, skirta mokiniams mokyklose. Užsiėmimas bus praktinis, po to bus pristatoma programa skirta mokiniams mokykloje. Jos privalumai ir nauda mokinių išsilavinimui.
PASKAITA Lektorius: Angelija Vekterienė, Rimantas Kisielius. Vilniaus Karoliniškių gimnazija, VŠĮ Dailės  mokytojų asociacija. 5-8 klasių pedagogai, klasių auklėtojai 14:45-15:30
Paskaita: „Dailės, kaip terapijos, taikymo praktika“.
Turinys: Kuo dailės terapija skiriasi nuo piešimo pamokų? Piešimo pamokose veikla vertinama, svarbus rezultatas, gebėjimai, įgūdžiai. Dailės terapija leidžia kiekvienam išlikti savimi nepatiriant gėdos ar nuoskaudos, lyginant su kitais, suteikiama galimybė augti pagal savo prigimtį. Aptarsime dailės terapijos galimybes, pritaikysime praktikoje.
PRAKTINIS UŽSIĖMIMAS Lektorius: Gediminas Petkus, ornitologas, lektorius. Lietuvos ornitologų draugija. Mokytojai, pedagogai, visi suinteresuoti 14:45-15:30
Paskaita: „Apie Lietuvos paukščius“.
Turinys: Edukacinė paskaita apie paukščius, jų įvairovę. Sužinosite, kokie paukščiai gyvena šalia mūsų, kuo jie maitinasi, kaip suka lizdus ir daug kitų įdomių dalykų.
PASKAITA Lektorius: Dr. Violeta Meiliūnaitė. Lietuvių kalbos institutas. 5–12 klasių pedagogai 13:30-14:15
Paskaita: „Tarmė ir tarmiškumas: tapatybės paieškos šiandien“.
Turinys: Kaip skaityti tarminius tekstus?
Tarmės ir bendrinės kalbos santykis: ar visada taisyti?
Kaip suvokiame tarmę šiandien?
PASKAITA Lektorius: Dr. Aurelija Tamulionienė. Lietuvių kalbos institutas. 5–12 klasių pedagogai 13:30-14:15
Paskaita: „Mokinių raštingumo ypatumai“.
Turinys: Kaip suprantame raštingumą?
Mokinių rašybos ir skyrybos polinkiai.
Mokinių raštingumas kinta: ar turime (galime) kažką keisti?
PASKAITA Lektorius: Dalius Aleksandravičius. UAB „IDD“. 1-12 klasių mokytojams. 13:30-14:15
Paskaita: „Apie mikroskopiją ir jos galimybes mokykloje“.
Turinys: Nesvarbu ką darote – stebite dangų, paukščius, keliaujate, ar tyrinėjate mažutį pasaulį vandens laše, mūsų įranga ir patarimai leis Jums su malonumu mėgautis astronomijos, astrofotografijos bei mikropasauliu.
PASKAITA Lektorius: Dalius Aleksandravičius. UAB „IDD“. 1-12 klasių mokytojams. 14:45-15:30
Paskaita: „Apie teleskopus ir jų naujienas“.
Turinys: Nesvarbu ką darote – stebite dangų, paukščius, keliaujate, ar tyrinėjate mažutį pasaulį vandens laše, mūsų įranga ir patarimai leis Jums su malonumu mėgautis astronomijos, astrofotografijos bei mikropasauliu.
PASKAITA Lektorius: Andrius Berniukevičius, matematikos mokytojas. VšĮ „VIMS – International Meridian School“.

REGISTRACIJA BAIGTA

Mokytojams. 14:45-15:30
Paskaita: „Efektyvaus mokymo metodai VIMS mokykloje“.
Turinys: Pranešimo tikslas – supažindinti su efektyviais mokymo principais ir  metodais :
• Sužinosite psichologines ir fiziologines kliūtis, trukdančias mokytis
• Sužinosite 3 principus, kurie yra efektyvaus mokymo pamatas
• Sužinosite 4 metodus pagerinančius informaciją įsisavinimą, supratimą, žinių vertimą gebėjimais
• Sužinosite kaip integracija ir vertinimas gali paskatinti vaiką mokytis.                                                                                 Esminiai klausimai, į kuriuos atsakoma :
• Ką šiandien vadiname efektyviu mokymu ?
• Kas yra kūrybiškumas ir kas yra jo pagrindas ?
• Kokios yra psichologinės ir fiziologinės priežastys trukdančios įsisavinti informaciją ?
• Kokie yra būdai pervesti informaciją iš trumpalaikės į ilgalaikę atmintį ?
• Kokie yra esminiai mokymo  principai ir metodai, kad žinios būtų tvirtos ir virstų gebėjimais ?
• Koks yra dalykų integracijos ir vertinimo metodas motyvuojantis vaiką mokytis ?
PASKAITA Lektorius: Jolanta Čepauskienė, leidyklos „Gudragalvis“  kūrybinių projektų koordinatorė. UAB „Gudragalvis“. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo
pedagogams, logopedams
14:45-15:30
Paskaita: „Edukacinės priemonės vaikų sveikatinimui“.
Turinys: Kad šiandienos vaikas augtų sveikas ir vikrus, turime pasistengti perduoti žinias lengviausiai vaikams suprantama kalba – žaidimo kalba. Siūlome susipažinti, išbandyti Gudragalvio išleistas edukacines priemones ir žaidimus, skirtus vaikų sveikatinimui:
– Sveikos gyvensenos mokomės kurdami pasakojimą;
– Žaisdami loto žaidimus formuojamės sveiko maitinimosi įgūdžius;
– Mokmės pažinti emocijas, jausmus, koreguoti elgesį dėliodami piešinius;
– Su užduočių kortelėmis ugdomės ekologinį sąmoningumą, draugišką požiūrį į mus supančią aplinką.
PASKAITA Lektorius: Virgilijus Pupeikis, Vilniaus „Diemedis“ pradinės mokyklos mokytojas

REGISTRACIJA BAIGTA.

1-4 kl. Mokytojai 12:15-13:00
Paskaita: „Misija įmanoma: mokymo(si) proceso diferencijavimas 30 mokinių klasėje“.
Turinys: Seminaro „Misija įmanoma: mokymo(si) proceso diferencijavimas 30 mokinių klasėje“ metu bus diskutuojama apie šiandien švietime aktualią temą – diferencijavimo ir individualizavimo galimybes. Diferencijavimo ir individualizavimo svarba šiuolaikinėje mokykloje yra visuotinai pripažinta, tačiau praktikoje tai vis dar didžiulis iššūkis kiekvienam mokytojui. Seminaro metu mokytojai bus supažindinami ne tik su teoriniu diferencijuotu mokymo(si) proceso modeliu, bet ir praktiniu pritaikymu kasdieniame darbe. Seminarą ves mokytojai- praktikai, naudojantys ir įžvelgę EMA elektroninių ir spausdintų pratybų mokymo(si) priemonės privalumus savo klasėje.
PASKAITA Lektorius: Mindaugas Velmunskis, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas. 5-6 kl. Matematikos, lietuvių kalbos, gamta ir žmogus mokytojai 13:30-14:15
Paskaita: „Misija įmanoma: mokymo(si) proceso diferencijavimas 30 mokinių klasėje“.

REGISTRACIJA BAIGTA.

Turinys: Seminaro „Misija įmanoma: mokymo(si) proceso diferencijavimas 30 mokinių klasėje“ metu bus diskutuojama apie šiandien švietime aktualią temą – diferencijavimo ir individualizavimo galimybes. Diferencijavimo ir individualizavimo svarba šiuolaikinėje mokykloje yra visuotinai pripažinta, tačiau praktikoje tai vis dar didžiulis iššūkis kiekvienam mokytojui. Seminaro metu mokytojai bus supažindinami ne tik su teoriniu diferencijuotu mokymo(si) proceso modeliu, bet ir praktiniu pritaikymu kasdieniame darbe. Seminarą ves mokytojai- praktikai, naudojantys ir įžvelgę EMA elektroninių ir spausdintų pratybų mokymo(si) priemonės privalumus savo klasėje.
PASKAITA Lektorius: Mindaugas Velmunskis, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas. 9-12 kl. Matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos mokytojai 14:45-15:30
Paskaita: „Elektroninės mokymo(si) ir pasiruošimo brandos egzaminams priemonės, Egzaminatorius.lt naudojimo patirtis“
Turinys: Seminaro „Elektroninės mokymo(si) ir pasiruošimo brandos egzaminams priemonės, Egzaminatorius.lt naudojimo patirtis“ bus pristatoma internetinė sistema Egzaminatorius.lt bei sistemos galimybės mokymo(si) procese. Pranešimo metu bus pristatomi tyrimo rezultatai kaip Egzaminatorius.lt pagerina įvairių lygių mokinių rezultatus. Seminarą ves mokytojas – praktikas, naudojantis Egzaminatorius.lt mokymo(si) priemonę, kuris pasidalins savo patirtimi.
PASKAITA Lektorius: Vilniaus Balsių progimnazijos pradinių klasių mokytoja Vida Laucienė ir biologijos mokytoja Jolita Lukošaitienė. Vilniaus Balsių progimnazija. Pradinių ir 5-8 klasių pedagogai 13:30-14:15
Paskaita: „Gamtos mokykla: erdvė augti ir tobulėti“.
Turinys: Gamtos mokykloje vaikai mokosi ne įprastine šio žodžio prasme, o lavina įgimtus instinktus: naudodami visus savo pojūčius  atranda ryšį su gamtos pasauliu. Pamokų žaliose erdvėse metu  vyksta bendradarbiavimas pradinių ir vyresnių klasių moksleivių, naudojant GPD metodą. O natūrali aplinka laiko, erdvės ir laisvės požiūriu – palankiausia dirva asmenybei vystytis ir augti. Prasmingas “pabėgimas” iš pamokų į gamtą gali papildyti tiek žinių, tiek jausmų kuprinę. Mokymosi gamtoje scenarijus idealiai tinka tyrimams, interaktyvumui ir bendravimui ugdyti, todėl siekiame, kad Gamtos mokykla taptų alternatyvia klase po atviru dangumi.
PASKAITA Lektorius: Valdonė Isiūnaitė, psichologė. Vilniaus Balsių progimnazija. Mokytojai 14:45-15:30
Paskaita: „Jei gabus vaikas nenori mokytis, kaip motyvuoti?“.
Turinys: Labai didelių intelektinių gebėjimų vaikas dažnai yra reiklus sau ir jį supančiam pasauliui. Tais atvejais, kai jam nepavyksta realizuoti savo intelektinio potencialo ir suaugusieji praleidžia  atliepti jo psichologinius ir mokymosi poreikius, toks vaikas pamokoje gali jausti beprasmybę ir nuobodulį. Paskaitoje kalbėsiu, kaip geriau pažinti gabų vaiką, ir pateiksiu rekomendacijų, kaip skatinti siekti aukštesnių tikslų.
PASKAITA Lektorius: Eglė Saikauskienė, specialioji pedagogė. Vilniaus Balsių progimnazija. Tėvai, auginantys vaikus ir ieškantys būdų, kaip paskatinti vaiko norą mokytis. 14:45-15:30
Paskaita: „Kaip auklėti vaikus, kad jie norėtų mokytis?“.
Turinys: Sužinosime, kur slepiasi mokinio mokymosi motyvacija, kaip ją sužadinti. Kelsime klausimus, kokį mes vaiką norime išugdyti, kas yra svarbiausia auklėjant ir kur dėti akcentus.
PASKAITA Lektorius: Gintarė Jurgaitienė, Vilniaus Balsių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui; Liliana Malinovskaja, Vilniaus pirmojo policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencinio poskyrio pareigūnė; Gražina Nenartovič, Vilniaus pirmojo policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencinio poskyrio pareigūnė. Mokyklų vadovai, socialiniai pedagogai ir kt. asmenys dirbantys su prevencinėmis priemonėmis. 14:45-15:30
Paskaita: Mokinių saugumo gatvėje stiprinimo projekto „Kelias į mokyklą – ne lenktynių trasa“ pristatymas.
Turinys: Vilniaus Balsių progimnazija pradėjo mokinių saugumo gatvėje stiprinimo projektą „Kelias į mokyklą – ne lenktynių trasa“. Tai bene vienintelis toks projektas sostinėje, kuriame vaikų saugumo vardan jėgas suvienijo mokykla, vietos bendruomenė ir sostinės policija.
Kaip mums sekėsi? Kokių rezultatų pasiekėme? Sužinosite pranešimo metu.
PASKAITA Lektorius: Audronė Masiukienė ir Skaidrė Butnoriutė, Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“. Tėvai, mokytojai, visi kas dirba su jaunimu. 11:00-11:45
Paskaita: Projektas „Baimės laboratorija“.
Turinys: Šiuo metu Lietuvos mokyklose plačiai nagrinėjama jaunimo patyčių, savižudybių problema, ieškoma būdų, kaip sumažinti kylančias socialines problemas.  Jas aktyviai sprendžia mokyklų administracija, mokytojai, socialiniai pedagogai, psichologai, tačiau darbų apimtis didelė. Todėl mokyklai į pagalbą ateina ir jų pradėtą darbą tęsia projekto „Baimės laboratorija“ komanda.
„Baimės laboratorijos“ tikslas –  išmokyti jaunuolius kalbėti apie sunkumus, juos įvardinti ir pasirinkti priimtiną problemos sprendimo būdą.
Dirbame su moksleiviais, socialinės rizikos jaunuoliais, jaunimu išgyvenančiu socialinę atskirtį, turinčiais regėjimo ir kitas negalias.
Metodai: pokalbis, diskusija, interaktyvūs žaidimai, proceso drama, dailės terapija.
Praktinio užsiėmimo metu dalyvius supažindinsiume su  „Baimės laboratorijos“ užsiėmimuose taikomais metodais:  proceso drama ir dailės terapija.
Proceso drama – dalyviai drauge kuria įsivaizduojamą pasaulį, kartu mokydamiesi per įsivaizduojamą patirtį. Tai – apgaulingai paprastas, žaismingai rimtas procesas, kurio metu tiriama dar nepažinta tikrovė tampa kuriamos dramos realybe, jos „čia ir dabar“. Ši veikla pristato dalyviams kitus pasaulio pažinimo būdus, padeda apgalvoti savo kasdienę tikrovę ir suteikti galimybę šį tą joje pakeisti.
Dailės terapijoje bus naudojamas laisvo piešimo metodas, kurio metu stengiamasi išmokti piešiniu ir žodžiu reikšti mintis, suvokti savo tikrąsias emocines būsenas ir jų priežastis, taip pat lavinti kūrybingumą ir bendravimą.
PASKAITA Lektorius: Vilma Stankutė, Donatas Vasiliauskas. UAB „MEDICATA FILIA“. 10-12 klasių mokiniai, visų klasių mokytojai, tėveliai ir visi besidomintys sveikata ir bičių produktų nauda. 13:30-14:15
Paskaita: „Ką žinome apie bičių produktų naudą vaiko/žmogaus organizmui?“.
Turinys: Vis dažniau klausiame savęs, kodėl esame pavargę, kodėl serga mūsų vaikai?.. ir tik retais atvejais paklausiame savęs ką galiu padaryti, kad to išvengti? Gal yra koks natūralus būdas?
Trumpos diskusijos metu bandysime paieškoti atsakymo variantų į šiuos klausimus. Pamokysime kaip išsaugoti savo ir artimųjų sveikatą natūralionis priemones – bičių produktus.
Padiskutuosime:
• Kodėl bičių produktai?
• Bičių produktai – kas tai?
• Bičių produktų nauda kiekvieno sveikatai
• Vaiko imuninė sistema, kaip ją sustiprinti?
• Kodėl vis dar baiminamasi bičių produktų?
PASKAITA Lektorius: Laima Macevičiūtė, angų kalbos vyr. mokytoja. Vilniaus Balsių progimnazija. Pedagogams, visiems suinteresuotiems. 11:00-11:45 304 III
Paskaita: „Visada nepakankamas. Pažeidžiamumo galia.“
Turinys: Gyvename „visada nepakankamas“ kultūroje. Gėda, lyginimasis, kaltė yra nuolatiniai mūsų palydovai tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Seminaras – pasidalinimas pagal autorę Brene Brown (socialinių mokslų daktarė, JAV)
PASKAITA Lektorius: Laima Macevičiūtė, angų kalbos vyr. mokytoja. Vilniaus Balsių progimnazija. Progimnazijų (5-8 kl.) užsienio kalbos mokytojai 12:15-13:00 304 III
Paskaita: „Trys paprasti, aiškūs, sistemingi  užsienio kalbos mokymo metodai pamokoje, kurie tikrai veikia.“
Turinys: Pasidalinimas patirtimi dirbant su progimnazijos mokiniais anglų kalbos pamokose. Seminaras vyks pamokos principu. Bus galimybė pasidalinti savo mėgstamu metodu.
PASKAITA Lektorius: Virginija Giršvildienė, direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, Vilma Martinkėnienė, istorijos vyr. mokytoja. Vilniaus Balsių progimnazija. 5-8 klasių gamtos, socialinių mokslų, technologijų ir kūno kultūros mokytojai 12:15-13:00
Paskaita: „Integruotos pamokos lauko erdvėse“.
Turinys: Pamokų lauko erdvėse organizavimo mokyklos patirties pristatymas.
● Mokymąsis gamtoje taikant teorines žinias praktinėse veiklose;
● Fizinio aktyvumo integravimas mokantis gamtos ir socialinių mokslų;
● Komandinio darbo įgūdžių ugdymas mokantis gamtoje;
● Projektiniai darbai – kaip mokymosi lauko erdvėse rezultatas.
PASKAITA Lektorius: Tadas Pukas, leidyklos „Šviesa“ Skaitmeninių produktų skyriaus vadovas. Mokyklų vadovai ir administracija, IKT koordinatoriai 11:00-11:45
Paskaita: „Mokymosi priemonių evoliucija: virtualiosios aplinkos „Eduka“ galimybės“.
Turinys: Pranešimo metu „Šviesa“ pristatys ir kvies aptarti, kokias naujas galimybes atveria šiuolaikinė virtualioji mokymo ir mokymosi aplinka „Eduka“. Dėmesys bus skiriamas dvejoms sistemoms, galinčioms veikti ir kartu, ir atskirai – tai „Eduka“ dienynas ir „Eduka“ klasė, išsprendžiantys gausą iššūkių, su kuriais susiduria mokytojai ir vaikai.
Nauji edukaciniai renginiai:
PASKAITA Lektorius: Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Informacinių technologijų lektorė, projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ vadovė,  Lietuvos edukologijos universiteto doktorantė Pradinio ugdymo pedagogai
Tinka ir Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo
pedagogams, logopedams.
13:30-14:15
Paskaita: ,,Virtualios mokymosi aplinkos„Moodle“ naudojimas pradinio ugdymo(si) procese‘‘.
Turinys: Pokyčiai IKT srityje (web 2.0; mobilumas ir nuolatinė prieiga prie interneto, debesų kompiuterijos paslaugos) verčia peržiūrėti ir keisti ugdymo procesą, ieškoti naujų mokymosi formų siekiant mokymosi rezultatų bei pasirengiant tolimesnėms studijoms. Dokumentuose Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Lietuvos švietimą 2008–2012 metais strategijoje; informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų plane; Informatikos, informacinių technologijų ugdymo kaitos 2014–2020 metų gairėse bei atnaujintame Pradinio ugdymo IT bendrosios programos projekte akcentuojama diegti virtualiąsias mokymosi aplinkas, kurios leistų kokybiškai keisti mokymo ir mokymosi procesą, orientuojantis į proveržio dalykus, specialiųjų poreikių, mokymosi motyvacijos stokojančių ir gabių vaikų ugdymą bei užtikrinti, kad mokyklos naudotų virtualias mokymosi aplinkas (VMA), dienynus, mokytojai dalintųsi patirtimi virtualiose bendruomenėse.
Pradinio ugdymo pedagogai, dakyvavę edukaciniam  renginyje:
• Gebės analizuoti ir vertinti virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“ įrankius.
• Gebės sukurti bei valdyti nuotolinio mokymosi kursą virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.
• Gebės sudaryti testus virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.
PARODA KLASĖJE Lektorius: Jolita Jančiauskienė, Pradinių klasių mokytojai, technologijų mokytojai. 10:00-17:00
Paskaita: Alytaus Likiškėlių pagr. mokyklos pradinių klasių mokinių darbščiųjų rankų būrelio mokinių darbų paroda ,,Vasaros spalvos‘‘.
Turinys: Kviečiame susipažinti su vaikų darbais eksponuojamais klasėje, atliktais iš miltų ir druskos, taip pat iš gamtinės medžiagos bei smulkių buities daiktų.
PARODA SPORTO SALĖJE Lektorius: Pranas Majauskas, Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pradinių klasių mokytojai. 10:00-17:00 Mažoji sporto salė (I aukštas)
Paroda / žaidimo pristatymas: Kilnojamoji paroda „Lietuvos Olimpinio judėjimo raida 1924-2016 m.‘‘ bei trikrepšio žaidimo pristatymas
Turinys: Kviečiame susipažinti su kilnojamąja Lietuvos sporto muziejaus paroda ,,Lietuvos Olimpinio judėjimo raida 1924-2016 m.‘‘, bei Lietuvos sportininkų iškovotais trofėjais (taurėmis, prizais). Taip pat, vykdydami užklasinę veiklą mokyklose, planuojame pademonstruoti trikrepšio žaidimą – supažindinti su šio naujo žaidimo, kuris jau tapo populiarus užsienio šalyse, taisyklėmis.
PARODA KLASĖJE

NAUJA!

Lektorius: Lina Prochorova, Andrius Magomedovas, Asociacija SAHAJA JOGA LIETUVA Visi norintys ir besidomintys 12:15-13:00 209 II
Paroda / žaidimo pristatymas: „Ugdymo proceso ateitis – meditacija kaip atskiras dalykas ir pamoka“
Turinys: Meditacija – dar viena naujovė ugdymo procese? Ar tai įmanoma?
Kodėl Sahadža Jogos meditacija kaip metodas yra universalus ir sutvarko daugelį sričių iš karto: fiziologinę, genetinę, emocinę, socialinę, psichologinę.
Ar  Sahadža Jogos meditacija gali būti tinkamas metodas kiekvienam – ir vaikui, ir suaugusiam?
Ar  Sahadža Jogos meditacijos poveikis ištirtas ir pagrįstas mokslu?
Kaip  Sahadža Jogos meditacija gali padėti, pirmiausia, mokytojams, ir mokiniams ugdymo procese? Kaip jaučiasi mokytojas – taip jaučiasi ir mokiniai jo klasėje.
  0            
               
PARODA KLASĖJE

NAUJA!

Lektorius: Lina Prochorova, Andrius Magomedovas, Asociacija SAHAJA JOGA LIETUVA Visi norintys ir besidomintys 13:30-14:15 209 II
Paroda / žaidimo pristatymas: „Ugdymo proceso ateitis – meditacija kaip atskiras dalykas ir pamoka“
Turinys: Meditacija – dar viena naujovė ugdymo procese? Ar tai įmanoma?
Kodėl Sahadža Jogos meditacija kaip metodas yra universalus ir sutvarko daugelį sričių iš karto: fiziologinę, genetinę, emocinę, socialinę, psichologinę.
Ar  Sahadža Jogos meditacija gali būti tinkamas metodas kiekvienam – ir vaikui, ir suaugusiam?
Ar  Sahadža Jogos meditacijos poveikis ištirtas ir pagrįstas mokslu?
Kaip  Sahadža Jogos meditacija gali padėti, pirmiausia, mokytojams, ir mokiniams ugdymo procese? Kaip jaučiasi mokytojas – taip jaučiasi ir mokiniai jo klasėje.
DALYVIAI PARODŲ EKSPOZICIJOS SALĖJE

01020304050706