MM 2016 Kaunas

0001-20160322-2

Dėkojame visiems už dalyvavimą parodoje MODERNI MOKYKLA 2016 – tiek lektoriams, tiek parodoje apsilankiusiems mokytojams bei parodos dalyviams salėje.
Lauksime Jūsų kituose mūsų renginiuose!

Parodos „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ atidarymo programa

10.00–10.05  Lietuvos Respublikos himnas.

10.05–10.10  Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos himnas. Mokyklos mokinių choras.

10.10–10.15  Sveikinimo žodis. GENOVEITA KRASAUSKIENĖ, švietimo ir mokslo viceministrė.

10.15–10.20  Sveikinimo žodis. VALERIJUS MAKŪNAS, Kauno rajono meras.

10.20–10.25  Sveikinimo žodis. GIEDRIUS VAIDELIS, Ugdymo plėtotės centro direktorius.

10.25–10.30  Sveikinimo žodis. ARTŪRAS TUMINAS, UAB „Biuro pasaulis“ generalinis direktorius.

10.35–10.40  Sveikinimo žodis. VALĖ URBELIENĖ, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė.

10.40–10.42  Parodos atidarymo juostos kirpimas.

10.42–10.45  Mokyklos mokinių choro atliekama daina.

Renginį veda Juozas Šalkauskas.

 

Skelbiama parodos „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ renginių programa. Kviečiame registruotis!

Kovo 22–23 dienomis, mokinių pavasario atostogų metu, vyks paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“. Paroda vyks Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje (Vytauto g. 4, Garliava, Kauno rajonas).

Susipažinti su parodos renginių programa ir iš anksto registruotis į renginius galite Ugdymo sode. Į renginius per Ugdymo sodą užsiregistravę dalyviai gaus pažymas apie dalyvavimą parodoje.

Apsilankymas parodoje nemokamas.

Dvi dienas vyksiančioje parodoje bus suorganizuota daugiau nei 70 įvairių renginių mokytojams ir mokyklų vadovams – seminarų, diskusijų, praktinių užsiėmimų. Parodoje dalyviai išgirs ir susipažins su švietimo aktualijomis:

  • Geros mokyklos koncepcija, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu; Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo atnaujintomis programomis;
  • STEAM koncepcija, bendradarbiavimo galimybėmis ir metodine medžiaga STEAM mokytojams;
  • pilietiškumo skatinimo galimybėmis netradicinėse erdvėse;
  • motyvacijos, savivertės stiprinimo metodikomis;
  • praktiniu IKT taikymu ugdymo procese.

Pirmą kartą organizuojame parodą regione. Joje sieksime atskleisti ugdymo turinio ir mokymo priemonių, technologijų dermę bei atliepti Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše brėžiamas ugdymo(si) aplinkos gaires.

Parodos dalyviai galės ne tik išgirsti apie švietimo aktualijas, bet ir stenduose apžiūrėti inovatyvias ugdymo priemones ir įrangą, padedančias kurti modernią mokymo(si) aplinką, atitinkančią šiuolaikinę ugdymo(si) sampratą, ugdymo turinį, mokinių poreikius ir galias, kad visi joje jaustųsi saugiai, patogiai, jaukiai.

Parodą rengia Ugdymo plėtotės centras kartu su UAB „Biuro pasaulis“.

Parodos klausimais kreiptis elektroniniu paštu paroda@upc.smm.lt.